Mågejokes

Author: Published: Feb 27,2019

Hvor tager måger hen når det skal gå stærkt?
– Mågetorvejen

FØLG OS